Weegskaal

Afrikaanse Fantastika is iets waaroor ons, wat deel is van hierdie webwerf, sterk voel. Alle werke val nie in almal se smaak nie, maar dit is tog moontlik om tussen werke te onderskei op grond van elk se eie meriete. ‘n Vyfsterskaal is aanvaar om die werke  te weeg in terme van spesifieke aspekte.

Vir wetenskapfiksie spesifiek, gaan ons in hierdie onderafdeling van Afrifiksie werke evalueer volgens ‘n eenvoudige stel meetpunte.

[spacer height=”20px”]

Uitbou van die veld van wetenskapfiksie

Eerstens word daar oorweging gegee aan die bydrae wat die werk maak tot wetenskapfiksie. Dit gebeur telkens dat verskeie werke presies dieselfde stel agtergrond gebruik om maar bloot ‘n nuwe stel omstandighede en karakters te gebruik om ‘n storie te vertel – maar daar is geen nuwe verbeelding-inhoud wat dit van vorige WF onderskei nie.

Bydrae tot WF  [usr 5]

[spacer height=”20px”]

Logiese en wetenskaplike integriteit

Tweedens, moet erkenning gegee word aan die huiswerk wat in die skep van die werk ingegaan het. Dikwels word ‘n baie oorspronklike en goeie storie-idee verongeluk deur swak aanwending van die wetenskaplike (of tegnologiese of logiese) aspekte wat in die verhaal na vore kom. Indien WF tot sy reg kom, is dit omdat dit die bestaande wetenskap neem en dit laat uitreik na nuwe horisonne – maar die onderliggende wetenskap moet darem na behore aangewend word. Wetenskapfiksie is per slot van rekening nié fantasie nie – die wette van die wetenskap moet steeds in takt bly…

Wetenskap  [usr 5]

[spacer height=”20px”]

Ons taal

Vir boeke en ander Afrikaanse werke is dit nodig om die taal se aanwending self ook in ag te neem. Dit is juis in geskrewe werk waar nuwe konsepte en woorde ingevoer kan word om die bestek van Afrikaans in hierdie veld uit te brei. Verder kan Afrikaans bloot swak aangewend word of met soveel Engels besoedel word (gewoonlik onder die vaandel van “dis hoe mense praat“) dat dit die taal tot oneer strek.

Afrikaans  [usr 5]

[spacer height=”20px”]

Spesiale effekte

Vir rolprente (indien ‘n rolprent “geweeg” sou word) word die taal natuurlik nie beskou nie – tensy dit wel ‘n Afrikaanse klankbaan sou hê. In Fantastika word rolprente, televisie, ens. (wat visueel van aard is), juis gekenmerk deur die gebruik van spesiale klank en visuele effekte (FX). Eweneens kan sulke effekte, indien onvoldoende of tegnies swak, baie afbreek doen aan ‘n rolprent. Dit is dus juis gepas dat hierdie effekte se aanwending weergegee word.

FX  [usr 5]

Die telling van ‘n tipiese boek sal dus as volg lyk.

Boek Titel – Boek Skrywer

[usrlist “WF Bydrae:3.5″ “Wetenskap:4.8″ “Afrikaans:2.5″ avg=”true” text=”true”]

‘n Rolprent sal egter as volg voorgestel word.

Rolprent Titel

[usrlist “WF Bydrae:1.5″ “Wetenskap:2.8″ “FX:4.5″ avg=”true” text=”true”]

Die lys sal voortdurend bygewerk word soos meer-en-meer werke aan hierdie skaal onderwerp kan word. Indien jy self ook ‘n bydrae wil maak, kontak ons gerus.