Kompetisies

Die moderne omgewing waarbinne wetenskapfiksie en fantasie kan manifesteer is nie beperk tot net kort stories nie. Inteendeel,  die vorme daarvan is talryk. Hoewel Afrifiksie aanvanklik gefokus het, vanuit ‘n kompetisie oogpunt, op die skep van kortverhale, is daar besluit om die kompetisielandskap uit te brei om ander vorme ook te akkomodeer en aan te moedig.

Vanaf 2016 is daar besluit om nie net te fokus op die geskrewe woord nie, maar ook ‘n visuele dimensie in te bring. Soos enigiets sal dit tyd vat vir hierdie inisiatiewe om momentum te kry, maar ons is hoopvol dat dit wel oor tyd sal bydra om WF+F in Afrikaans te laat voortleef en blom.

Afrifiksie daag jou uit om ‘n bydra te maak tot die skep van nuwe wetenskapfiksie of fantasie in Afrikaans, deur in te skryf in die kategorieë waarin jy die gemaklikste voel – of is jy dalk bang?