Engel van die Nag – Eben van Renen

Eben van Renen se boek Engel van die Nag (2015) bevat baie donker elemente, en hy het gevoel hy wil 'n waarskuwing rig tot moontlike lesers sodat hulle bewus is van die inhoud daarvan.